Spirituele coaching
_______________

We hebben allemaal wel eens momenten in ons leven dat het “minder” gaat.
Dat je het gevoel hebt dat je vastzit, niet lekker in je vel zit en dat je tegen allerlei lichamelijke kwalen aanloopt
of dat je in de knoei zit met je emoties.
Deze signalen geven je aan dat het tijd is om veranderingen aan te brengen.
Het gaat hier in eerste instantie over veranderingen in jezelf.
Je krijgt de gelegenheid meer bewust te worden van jezelf.
Bijvoorbeeld de manier waarop je denkt (over jezelf of over de anderen), de manier waarop je reageert
Als je de situatie accepteert, bewust wordt van wat er speelt, het loslaat en
op bepaalde situaties of de manier waarop je omgaat met je emoties maar ook met je lichaam.
transformeert ben je jezelf aan het helen met als resultaat dat je een stap dichter bij jezelf komt, je bent gegroeid.
Als je dit proces van zelfbewustzijn durft aan te gaan, zul je zien dat klachten verdwijnen
en dat er ook in de wereld om je heen zich mogelijkheden voordoen die je de kans geven dingen te veranderen.
Soms kan het fijn zijn om bij dit bewustwording- en helingsproces ondersteuning te krijgen.Doelstelling
_________

Doelstelling van spirituele coaching is bewustwording en spirituele ontwikkeling.
Vanuit bewustwording kan innerlijke heling en helderheid ontstaan.
Hierdoor ontstaat rust in jezelf. Vanuit deze innerlijke rust kunnen er in de wereld om je heen ook dingen veranderen.
De oorzaak van alles wat jij ervaart als een probleem in de buitenwereld, of dat nu relatieproblemen zijn,
fysieke klachten, altijd pech hebben of telkens de ”verkeerde” mensen tegen komen, onduidelijkheid in wat je wilt
en hoe, ligt altijd in jezelf. Dat betekent dat het belangrijkste deel van de oplossing ook in jezelf ligt.
Als je zelf beter in je vel zit trek je ook aangenamere dingen naar je toe en dat merk
of zie je aan de dingen die in de wereld om je heen aanwezig zijn of veranderen.Spirituele coaching vindt plaats in de vorm van gesprekken die gaan over de problemen die je bezig houden
en dingen waar je tegen aan loopt.
In de gesprekken gaan we op zoek naar de spirituele betekenis achter deze dingen
en kijken we samen hoe je het beste hiermee om zou kunnen gaan.
Wat in jezelf wordt er (aan)geraakt in deze situatie en wat maakt het dat je het zo moeilijk vindt.
De bedoeling is om niet al te diep te gaan graven in je verleden
maar dat we het zoveel mogelijk bij het hier en nu en de toekomst zullen houden.
Samen gaan we kijken naar andere gezichtpunten van de situatie waardoor het probleem gerelativeerd
en opgelost kan worden. Eerst in jezelf daarna in de buitenwereld.

Soms is één gesprek voldoende om je op weg te helpen en soms zijn er meerdere gesprekken wenselijk.
Bewustwording vraagt tijd en voortdurende aandacht.

Naamloos document