Spirituele huisreinigingen

Er kunnen in je huis dingen gebeuren die je niet kunt verklaren. Voorwerpen die ineens in huis verplaatst worden,
geluiden die onverklaarbaar zijn, geen 'rust' meer hebben in je woning, tv en radiozenders die verspringen,
lampen die aan en uit gaan, extreem koude plekken in huis, last krijgen van vermoeidheid en andere lichamelijke en/of geestelijke klachten,
zonder dat er een medische verklaring voor gevonden kan worden. Deze verschijnselen en klachten kunnen veroorzaakt worden door entiteiten.
Entiteiten kunnen kostbare energie aan je onttrekken, waardoor bij voorbeeld oververmoeidheidssymptomen kunnen optreden.
Door een voortdurend "aftappen" van je energie raak je uitgeput. Ook het functioneren van je organen kan hierdoor worden aangetast.
Andere symptomen zijn onder andere: prikkelbaarheid, onverklaarbaar verdriet of pijn, agressie, negatieve gedachten,
duizeligheid, braken, ruzies, duistere gelaatsuitdrukking, maar ook zelfverwonding, geheugenverlies, nachtmerries of het veelvuldig horen van stemmen.
Dat is allemaal mogelijk wanneer entiteiten zich in huis bevinden.
Wat zijn nu precies entiteiten? Er zijn goede (positieve) en slechte (negatieve) entiteiten. Hieronder enkele voorbeelden van goede en slechte entiteiten.
Goede entiteiten

Aardgebonden geesten of dolende zielen; overledenen die het aardse leven niet los kunnen laten.
Gidsen: gidsen zijn entiteiten die de mens begeleiden tijdens zijn/haar leven.
Bij de geboorte krijgt ieder mens een of meerdere gidsen mee. Er is altijd één gids die het hele leven bij je blijft.
Engelen: engelen zijn de boodschappers van God, zij helpen en inspireren ons op ons levenspad.

Slechte entiteiten

Demonen: een demon is een overleden, dolend mens die zeer slecht geleefd heeft.
Omdat een demon als mens geen licht in zichzelf heeft opgebouwd leeft hij in duisternis.
Het is het doel van een demon om de mens naar hun gedachtewereld te trekken, door de mens te verleiden
en aan te zetten tot slecht gedrag. Door zich geestelijk aan een mens te binden leven zij zich uit via die mens.
Lagere geesten: lagere geesten zijn geesten die er bewust op uit zijn je te plagen of te misleiden,
om er zelf beter van te worden. Het kan ook het geval zijn dat een lagere geest het agressieve gedrag of machtsvertoon,
dat hij had toen hij nog op aarde was, nog steeds voortzet.
Deze geesten waren bij leven op aarde al zeer slechte mensen.
Lagere geesten staan nog heel ver van God af en zitten vast aan aardse verleidingen, emoties, lusten en verslavingen.
Gevallen engelen, engelen van Lucifer:
Naast de engelen van God zijn er ook engelen die zich ooit tot de kant van Lucifer hebben laten verleiden.
Lucifer, de tegenstander van Christus, die de macht en positie van Christus wilde hebben en zo de strijd aanging.
Lucifer verleidde vele engelen om aan zijn kant te komen om samen zo sterk te worden dat ze Christus konden verslaan.
God greep in en heeft aartsengel Michaël en zijn troepen aangesteld om Lucifer te verslaan.
Toen dit gelukt was werd Lucifer, samen met de gevallen engelen, verbannen naar duistere oorden, waaronder ook de aarde.
Ook de gevallen engelen hebben er dus alle belang bij je te misleiden en van God af te houden.

Mocht u last hebben van entiteiten dan kan ik u helpen om uw huis spiritueel te reinigen door deze entiteiten naar het Licht te brengen.


Naamloos document